İSTANBUL’DA SHIELDTECH 2018: ADAPTIVE SECURITY

10 Mayıs Perşembe günü İstanbul Feriye Palace’ta iki seri halinde planladığımız ve “Adaptive Security Architecture” yaklaşımının Detective ve Predictive aşamalarında alanın lider çözümlerini paylaştığımız etkinliğin ilkini gerçekleştirdik.

Gartner, günümüzün çok daha gelişmiş ve karmaşık siber saldırılarına şirketlerin fazlasıyla bağımlı oldukları engelleme ve önleme çözüm bulmaya çalıştığını, ancak bu stratejinin tek başına giderek daha az etkili olduğunu, bunun yerini:

  • Predictive (tahmin etme),
  • Preventive (önleme),
  • Detective (tespit etme) ve
  • Retrospective (müdahale etme)

yeteneklerini entegre eden Adaptive Security Architecture (Uyarlanabilen Güvenlik Mimarisi) tasarımlarının alacağını ve kurumların daha ileri tespit etme, müdahale ve tahmin etme alanlarına daha çok yatırım yapmalarının kritik olduğunu ifade ediyor, ayrıca bir kaç yıl önce bilgi güvenliği bütçelerinin %10’u civarında olan ileri tespit etme ve müdahale yaklaşımlarının 2020’de %60’lara yükseleceğini öngörüyor.